Flygel horn

Unni Thomassen Hodne

Unni Hodne
Født:

August 1964

Yrke:

Utdannet sykepleier, husmor

Begynte i FHS:

2003