Jan Risan, Major i Frelsesarmeen
Født:

1963

Yrke:

Offiser i Frelsesarmeen

Begynte i FHS:

1969 (junioren)

E-post:

jan.risan@frelsesarmeen.no