Leon Petersen
Født:

April 1945

Yrke:

Pensjonist

Begynte i FHS:

1997

E-post:

leopeter@online.no