Horn

Anne-Grethe Karlgren Brevik Amland

Født:

September 1976

Yrke:

Offiser i Frelsesarmeen, leder for Frelsesarmeen Stavanger korps (menighet)

Begynte i FHS:

2016