Kornett

Fred-Arne Vallestrand

Født:

1972

Yrke:

Logistikk

Begynte i FHS:

1999