Owe Olsen
Født:

August 1947

Yrke:

Pensjonist

Begynte i FHS:

1963