Per Hareland
Født:

1966

Yrke:

Selvstendig næringsdrivende

Begynte i FHS:

2005