Per Hareland
Born:

1966

Profession:

Self-employed

Joined FHS:

2005

Per Hareland
Født:

1966

Yrke:

Selvstendig næringsdrivende

Begynte i FHS:

2005