E-flat Bass

Kjell Skartveit

Kjell Skartveit
Born:

1967

Profession:

Principal Lector

Joined FHS:

1980