Use h2 or h3 heading

17 mai 1892 var første gang Frelsesarmèens Hornorkester spilte offentlig i Stavanger. H. A. Tandberg var ansvarlig for musikken. Han skaffet noter fra Oslo og de spilte for det meste til forsamlingssangene.

Da Kaptein Tandberg reiste fra Stavanger i juni 1892 stagnerte musikken. I april 1894 kom kaptein William Johnsen Farre som assistent og han fikk sving på hornmusikken igjen, og etter det har musikkorpset vært i stadig virksomhet.

Under første verdenskrig gikk korpset til anskaffelse av nye instrumenter. Disse ble kjøpt fra Frelsesarmèens egen instrumentfabrikk i England. Musikkorpset var et av de første som tok i bruk engelske instrumenter.

Da krigen kom i 1940 ble det vanskelig å holde regelmessige øvelser og hornmusikken var inne i en tung periode.

I 1949 overtok Eivind Vinje ledelsen av korpset. Det måtte kjøpes nye instrumenter, men det var vanskelig å få tak i fra England. Derfor ble det kjøpt inn en del norske instrumenter av fabrikat Tema.

Foruten den ordinære virksomheten knyttet til møtelokalet i Stavanger, har korpset besøkt de nærliggende korpsene, og orkesteret har vært å finne i 17 mai-toget hvert år.

Frelsesarmèens hornorkester sin primære oppgave har alltid vært, og er fremdelses i dag å formidle budskapet om Jesus Kristus gjennom musikken.

Oversikt over dirigenter som har ledet orkesteret fra starten og frem til i dag

 • H.A. Tandberg 1892-1894
 • William Johnsen Farre 1894
 • Ole Karslen
 • Peter Hovland
 • Petter Karlsen
 • Thomas Lode
 • Hågen Hågensen
 • Harlad Bjørnsen 1924
 • Sigurd Håland
 • Eivind Vinje 1949 – 1965
 • Hans Halvorsen 1965 – 1967
 • Eivind Vinje 1967 – 1975
 • Einar Rasmussen 1975 – 1976
 • Eivind Vinje 1976 – 1980
 • Audun Hansen
 • Trond Reinertsen 1988 – 1996
 • Brynjar Nilsen Meling 1996 – 1999
 • Per-Erik Petersen 2000 –
Foto: FHS, fra 2014 - Toledo, Spania