Cornet

Nils Martin Hareland

Nils Martin Hareland. Kornett
Born:

1999

Profession:

Student

Joined FHS:

2013

Kornett

Nils Martin Hareland

Nils Martin Hareland. Kornett
Født:

1999

Yrke:

Student

Begynte i FHS:

2013